Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Regionalne Centrum Kultury w Równem otwarte


18 sierpnia 2018 roku nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi i poświecenie przez
 ks. proboszcza równieńskiej parafii  Wojciecha Kisiela nowopowstałego Regionalnego Centrum Kultury w Równem. W otwarciu uczestniczył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, radni na czele z przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Teresą Belcik.

Pomysłodawcą i realizatorem Regionalnego Centrum Kultury w Równem było Regionalne Towarzystwo Historyczne. Prezes Towarzystwa Krzysztof Buczek przedstawił podczas spotkania prezentację – historię powstania Regionalnego Centrum Kultury w Równem. Prezes wraz z sekretarzem Towarzystwa Historycznego i zarazem radnym Rady Miejskiej w Dukli wręczyli podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym w prace na rzecz projektu. Całkowity koszt zadania to 466 670,00 zł, w tym udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 350 000,00 zł, udział gminy Dukla to 116 670,00 zł.

  Regionalne Centrum Kultury powstało w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Kultury w Równem – rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach gminy Dukla, Podkarpacie” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu: Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, Priorytet: Infrastruktura Kultury. Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem wnioskodawca projektu otrzymało dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadania. W lipcu 2016 pomiędzy Gminą Dukla, a Stowarzyszeniem została zawarta umowa na realizację zadania zleconego pod nazwą: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza budynku Domu Ludowego w Równem na pomieszczenia Regionalnego Centrum Kultury w Równem”, wysokość dotacji wynosi 116 670,00 zł brutto. W wyniku realizacji projektu powstała Izba Muzealna, w której gromadzone są sukcesywnie różne narzędzia i przedmioty użytku codziennego, regionalne stroje, fotografie i dokumenty, stare książki, obrazki a także zdjęcia, filmy i foldery. Tworzona jest także biblioteka i czytelnia, które umożliwią zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych całej lokalnej społeczności. W obiekcie odbywają się już warsztaty, a planowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory poetyckie. Prezes Krzysztof Buczek powiedział: Chcieliśmy, aby w Równem było miejsce, gdzie może spotkać się młodzież, a także dorośli którzy nie chcą spotykać się pod sklepem i w sposób ciekawy spędzić wolny czas. Mieszkańcy wykazują dużą aktywność w zakresie działalności kulturalnej, rekreacyjnej itp. Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem dba o rozwój kultury w naszej miejscowości, m.in. organizuje imprezy kulturalne, w tym dożynki, na które przygotowywane są przedstawienia, często o tematyce dotyczącej odchodzących w zapomnienie tradycji i zwyczajów. Do występu w przedstawieniach angażowana jest również młodzież szkolna, dzięki temu może rozwijać swoje zainteresowania i miło spędzić wolny czas. Dzięki działaniom Stowarzyszenia zwiększa się integracja środowiska i zacieśniają się więzy międzypokoleniowe. Już od kilku lat corocznie RTH współuczestniczy w organizacji dożynek wiejskich oraz przygotowywanych spektaklach na podstawie własnych scenariuszy. Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar dodał: Mieszkańcy Równego są bardzo aktywni, ale w naszej gminie to nie jedyna miejscowość, w której wiele się dzieje. Dużo dzieje się we wszystkich miejscowościach, a myślę że jest to za sprawą liderów, którzy nakręcają działania i w każdej wsi naszej gminy są tacy liderzy.
 

Warto zaznaczyć, że gro ciężaru całego tego przedsięwzięcia wziął na siebie sołtys i radny Rady Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik, który jest równocześnie sekretarzem Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem. Mieszkańcy Równego dziękują bardzo.

 Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

2018-08-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.