Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506)

z w o ł u j ę

na dzień 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli  VIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. za 2018 rok oraz analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki oraz czynsz.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 50),
  • b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok na realizację projektu pn.”Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” (druk nr 51),
  • c) budżetu obywatelskiego miasta Dukla (druk nr 52),
  • d) realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 53).
 6. Oświadczenia i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji

30 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 8.00  pokój nr 211

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

2019-04-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.