Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Sukces projektu Erasmus+ i wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Równem


W dniach 5-6 lutego 2020r. Pani Barbara Klecha i Pani Beata Bek uczestniczyły w seminarium tematycznym „Podziel się sukcesem programu Erasmus+”, które odbyło się w Warszawie. Na to ogólnopolskie wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele szkół, których projekty zostały uznane za wyróżniające się wysoką jakością podczas oceny raportów końcowych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która w ten sposób chciała uhonorować zaangażowanie w pracę projektową oraz osiągnięcia Beneficjentów programu. I tak oto na ręce pań wręczono wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków w Równem za realizację i upowszechnianie projektu „Ze słowem mi do twarzy” w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna. Takie wyróżnienie otrzymały tylko 33 szkoły w całej Polsce na przestrzeni 7 lat!

Pragniemy przypomnieć, że w 2017r. Szkoła Podstawowa w Równem podjęła wyzwanie napisania międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+ KA219 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Wniosek uzyskał akceptację Narodowej Agencji i SP w Równem znalazła się w gronie 3 szkół z Powiatu Krośnieńskiego i 99 z całej Polski, które realizowały projekt, pośród 239, które zgłosiło się do udziału w konkursie. Dofinansowanie przyznane na cały projekt wynosiło 109 410,00 EUR, z tego dofinansowanie przyznane dla naszej szkoły to 29 980,00 EUR. Do kluczowych osób wchodzących w skład zespołu projektowego należały nauczycielki języka angielskiego: Pani Barbara Klecha (koordynator projektu) i Pani Beata Bek (asystent koordynatora projektu), które były jednocześnie autorkami projektu i posiadały specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Projekt „Ze słowem mi do twarzy” (Words Look Good On Me) przewidziany był na dwa lata (01.09.2017-31.08.2019) i zakładał współpracę czterech szkół z: Polski (Szkoła Podstawowa, Równe), Rumunii (Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timișoara), Węgier (Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, Mátészalka) i Hiszpanii (IES Manuel de Góngora, Tabernas). Zadaniem głównym realizowanym przez uczniów było opracowanie w języku angielskim scenariusza do filmu na podstawie wybranej legendy oraz nakręcenie i montaż filmu. Jako produkt końcowy powstały filmy z legendami nakręcone w czterech różnych krajach podczas Krótkoterminowych Wymian Grup Uczniów.

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie Erasmus+ za duży wkład pracy włożony w realizację zadań projektowych, za zaangażowanie oraz godne reprezentowanie naszej szkoły podczas wyjazdów zagranicznych. Dziękujemy nauczycielom, pracownikom obsługi i rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu spotkania projektowego w naszej szkole oraz rodzinom goszczącym. Dziękujemy również władzom lokalnym, pani księgowej Beacie Wojtowicz oraz Pani Dyrektor Katarzynie Reczkowskiej-Buryła za pomoc i wsparcie w realizacji projektu.

Barbara Klecha i Beata Bek

2020-03-12

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.