Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Jubileusz 15 lecia zespołu folklorystycznego „Łęczanie”


28 września 2019 r. w restauracji ZIKO w Dukli odbyła się piękna uroczystość – 15. lecie zespołu folklorystycznego „Łęczanie” i Stowarzyszenia „Jedność” z Łęk Dukielskich. Krótki występ zespołu-jubilata „Łęczanie” otworzył całą uroczystość. Następnie główny organizator całego wydarzenia pan Henryk Kyc przywitał zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Piotr Babinetz – poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz - przewodniczący sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Chochołek - wiceprezes LGD Kraina Nafty, Łukasz Piróg - zastępca burmistrza Dukli, Maria Kura, która reprezentowała WDK w Rzeszowie, Edyta Kędzierska - firma Studio dekoratorskie z Krosna, Andrzej Krężałek - przewodniczący Rady Powiatu, Maria Kurowska - członek zarządu Województwa Podkarpackiego, Marek Górak - były burmistrz Dukli, Waldemar Półchłopek - dyrektor Muzeum-Pałac w Dukli, Jan Juszczak - były starosta krośnieński, Beata Węgrzyn - dyrektorka Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich z mężem, Artur Szajna, który reprezentował Ośrodek Kultury w Dukli, Marian Niekowal z żoną Barbarą – przedsiębiorca, skład materiałów budowlanych w Kobylanach, Grażyna Ostrowska - wydział Kultury Starostwa w Krośnie, Jan Pelczar - starosta krośnieński z małżonką, Stanisław Piotrowicz z - poseł na Sejm RP z małżonką, Bogusław Zimny - przedsiębiorca szef restauracji ZIKO Dukla.

Po przywitaniu gości którzy, reprezentowali samorządy, jednostki kultury, oświaty i przedsiębiorców przyszła kolej na zespoły ludowe: „Równian” z Równego, „Wietrznianki” z Wietrzna, „Jarzębinę” z Piotrówki, „Lubatowian”, „Jutrzenkę” z Kopytowej, „Jacy Tacy” z Jaślisk, „Jodłowian” z Jodłowej, „W kuźni u kowala” z Kowalowej, „Łanowice” koło Borysławia – Ukraina, „Borysławiacy” z Borysławia – Ukraina.

Podczas przywitania wyróżniono gości, którzy przez 15 lat byli i są członkami stowarzyszenia i zespołu dzięki, którym wszystko mogło się zacząć i działać przez tyle lat. Po przedstawieniu krótkiej historii oraz osiągnięć zespołu i stowarzyszenia, na scenie stawili się przedstawiciele wymienionych kapel ludowych by otrzymać dyplomy z podziękowaniem i pamiątkowe medale za długie lata współpracy. Specjalne medale z rąk Henryka Kyca wraz z  Krystyną Łajdanowicz – byłą przewodniczącą stowarzyszenia otrzymali również wszyscy, którzy zaczynali z zespołem i stowarzyszeniem, darczyńcy i przybyli goście, którzy w każdy, nawet najmniejszy sposób pomogli zespołowi i stowarzyszeniu. Odznaczone zostały również osoby funkcyjne: Marta Bal, Beata Węgrzyn, Krystyna Łajdanowicz, Helena Koszela, Krystyna Leń, Agnieszka Wilk.

Druga część spotkania została poprowadzona przez p. Grażynę Ostrowską z Wydziału Kultury Starostwa w Krośnie. Na wniosek starosty krośnieńskiego Jana Pelczara do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zespół „Łęczanie” otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, którą z rąk Piotra Babinetza – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury oraz starosty Jana Pelczara odebrał Henryk Kyc.. Specjalne gratulacje i wyrazy uznania od Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, przekazał i odczytał Stanisław Piotrowicz – Poseł na Sejm RP. Za osiągnięcia w długoletniej twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kulturalnych wartości i dziedzictwa, starosta krośnieński przyznał również nagrodę pieniężną i grawerton, które wręczył wraz z Andrzejem Krężałkiem. Każdy z przybyłych gości składał gratulacje, podziękowania oraz upominki na ręce „kierownika”. Zawsze były to słowa pełne ciepła, szacunku oraz wielkiego uznania w kierunku pana Henryka i wszystkich członków stowarzyszenia i zespołu.

Pan Henryk Kyc nie mógł zostawić swoich przyjaciół z zespołu oraz stowarzyszenia bez specjalnego odznaczenia. On sam wystarał się, aby nagrodę Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali również członkowie zespołu „Łęczanie”. To ważne odznaczenie otrzymali: Lucyna Kubicka, Bogusława Szydło, Zofia Frączek, Eugeniusz Soliński, Roman Kasprzyk, Stanisław Kubicki, Edward Łajdanowicz oraz Edward Węgrzyn.

Po uroczystym odśpiewaniu „Sto lat” goście zasiedli do obiadu. Po posiłku nastąpił dalszy ciąg programu, już nieco mniej oficjalny, podczas którego na scenie swój kunszt artystyczny mógł zaprezentować każdy z przybyłych zespołów. Po wejściu na scenę pierwszej kapeli, sala zapełniła się po brzegi osobami w pięknych, kolorowych strojach. Dało to wyraz temu, że polska tradycja żyje nadal i dzięki takim stowarzyszeniom i zespołom jak ten z Łęk Dukielskich przetrwa jeszcze przez długie lata.  

Zespół „Łęczanie” w całej swojej pracy artystycznej odbył 379 występów. Życzymy wszystkim członkom zespołu, aby ta liczba z roku na rok ciągle rosła, a członków zespołu i stowarzyszenia ciągle przybywało i nigdy nie tracili pogody ducha i zaangażowania.

Agnieszka Matusik

Więcej zdjęć w galerii...

2019-10-02
Agnieszka Matusik

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.