Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Transgraniczny Obszar Funkcjonalny „Beskid Niski”


7 października br. odbyło się spotkanie informacyjne  dotyczące Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego Beskid Niski, zorganizowane przez Euroregion Karpacki Polska przy współudziale starostwa powiatowego w Jaśle. Spotkanie otworzył Adam Pawluś, starosta jasielski.  Celem spotkania było podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy obszarami przygranicznymi Polski i Słowacji obejmującymi po stronie polskiej powiaty: krośnieński, jasielski i gorlicki, po stronie słowackiej powiaty: Svidnik, Bardejov i Stropkov. Z Ostateczny zasięg terytorialny TOF „Beskid Niski” zostanie ustalony w Strategii Rozwoju Euroregionu Karpackiego. W imieniu Euroregionów deklaracje podpisali, ze strony Polski Dawid Lasek Sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego, a ze strony Słowacji Josef Poloček z WJT. Samorządy polskie uczestniczące w podpisaniu deklaracji reprezentowali: starosta krośnieński Jan Pelczar, starosta jasielski Adam Pawluś i starosta gorlicka Maria Gubała.

Narratorem spotkania był Dawid Lasek, Sekretarz Generalny EK, który przybliżył uczestnikom spotkania Transgraniczne Obszary Funkcjonalne w Strategii Euroregionu Karpackiego do 2030 roku. Politykę rządu Słowacji w ramach tej współpracy przedstawił Josef Polaček z Wyższej Jednostki Terytorialnej w Preszovie. Programy Interreg  w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 z uwzględnieniem obszaru Euroregionu Karpackiego zaprezentował Rafał Baliński  dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Będzie mniej pieniędzy, bo 2,5% z  budżetu polityki spójności ( w obecnej perspektywie finansowej jest 2,75%). Na podstawie badań ankietowych  można stwierdzić, że koncentracja tematyczna projektów dotyczyć będzie: dziedzictwa – promocja produktów i marek, przedsiębiorczość, transportu – drogi, transport zrównoważony i środowiska – ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów/ekologia. Społeczno-gospodarczą charakterystykę TOF Beskid Niski przedstawił Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor GUS Rzeszów.

Przed spotkaniem informacyjnym odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej Ożenna, w którym uczestniczył marszałek Marek Kuchciński i senator RP Alicja Zając. W spotkaniu uczestniczyli starostowie, burmistrzowie, wójtowie z powiatów objętych Transgranicznym Obszarem Funkcjonalnym „Beskid Niski”. Gminę Dukla reprezentował burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Więcej zdjęć w galerii ...

Krystyna Boczar-Różewicz

2019-10-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.