Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Nowy sprzęt dla strażaków z Dukli i Równego


Gmina Dukla zakupiła sprzęt dla OSP Dukla i OSP Równe, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (drabiny dachowe i przęsłowe, piły na wysięgniku, sprzęt do gaszenia komina, kamery termowizyjne, pozwalające zlokalizować niewidoczne źródło ognia, pomocne także w poszukiwaniu ludzi) na kwotę 162 074,64 zł, w tym 150  000 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości ( Fundusz Sprawiedliwości), pozostałą kwotę zabezpieczył budżet gminy Dukla.

kbr

O działalności OSP z gminy Dukla świadczą udziały w akcjach ratowniczych, których było w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2019 roku 664. Dane statystyczne z uwzględnieniem poszczególnych jednostek podaje poniższa tabela.

Udział w akcjach ratowniczych jednostek OSP gminy Dukla w okresie: 2018-IX 2019

Nazwa miejscowości jednostki

Akcje ratownicze w 2018 roku

Akcje ratownicze do IX 2019 roku

Dukla

107

143

Barwinek

6

6

Głojsce

8

16

Iwla

34

42

Jasionka

15

23

Łęki Dukielskie

9

37

Mszana

1

2

Równe

56

61

Tylawa

41

25

Wietrzno

14

18

Razem

291

373

 

W przypadku zdarzenia obejmującego tylko naszą Gminę to PSP Krosno  wesprze nasze działania. Jeżeli obejmie kilka gmin na powiecie trzeba oprzeć się na własnych środkach i siłach.

Krystyna Boczar-Różewicz

 

2019-10-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.