Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 15 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli  LXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Zapytania i wolne wnioski.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok ( druk nr 406),
b)    zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 (druk nr 407),
c)    zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019 (druk nr 408),
4.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
5.    Oświadczenia i informacje.
6.    Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
15 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 8.00  pokój nr 211Przewodniczący Rady
   Andrzej Dziedzic

2018-11-13

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.