Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Krośnie"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pn. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

2018-12-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.