Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli  II sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (druk nr 1),
  • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 2),
  • c) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli (druk nr 3).
 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

 Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

 wspólne posiedzenie Komisji

28 listopada 2018 r. (środa) godz. 8.00  pokój nr 211

2018-11-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.