Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dukli


31 stycznia br. z udziałem burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara i zastępcy burmistrza Dukli Łukasza Piroga odbyło się oficjalne otwarcie wypożyczalni, która powstała w ramach realizowanego projektu  pn. „Sprzęt – dobre wsparcie” przez gminę Dukla. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 Zwiększenie dostępności do usług społecznych i zdrowotnych. W otwarciu wzięli udział sekretarz gminy Dukla Piotr Świder i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, pracownicy MOPS w Dukli.

Wypożyczalnia została uruchomiona 2 stycznia 2020 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Dukli na parterze, ul. Armii Krajowej 1. Mogą z niej korzystać nieodpłatnie mieszkańcy gminy Dukla, zaliczane do grupy osób starsze/niesamodzielne w rozumieniu skali Barthel, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie lekarskie potwierdzające status osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność i okres korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym i wspomagającym terapię, a także służącym do pielęgnacji osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych, po urazach i operacjach. W jej zasobach znajdują się: łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, materace przeciwodleżynowe rurowe, poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne do wózka inwalidzkiego,  rowery magnetyczne, wózki inwalidzkie, podnośniki elektryczne pacjenta, kule łokciowe dla dorosłych i dzieci, balkoniki z regulacja wysokości. Wystarczy wypełnić wniosek, który należy złożyć w siedzibie wypożyczalni.

Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 12.00, tel.605 050 495, Szczegółowe informacje na stronie www.wypozyczalnia.dukla.pl.

Krystyna Boczar-Różewicz

2020-01-31

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.