Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie dla Organizacji Pozarządowych

W związku z dobiegającą końca I kadencją Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kolejną kadencję.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są:
1) w Urzędzie Miejskim w Dukli, w pok.111,
2) na stronie internetowej www.dukla.pl, w zakładce "Organizacje pozarządowe- Rada Działalności Pożytku Publicznego",
3) w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego".

Jedna organizacja /podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe kandydatur Burmistrz wybierze 4 przedstawicieli na II kadencję Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli .

2020-01-22

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.