Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Dzienny Dom Opieki Medycznej


6 lutego 2020 roku oficjalnie został otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dukli, który powstał w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej im. św. Jana z Dukli”. W otwarciu wzięli udział marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, radny Rady Miejskiej w Dukli Paweł Kuffner, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, radna powiatowa Józefa Winnicka-Sawczu, prezes OSP w Dukli Wiktor Madej. Tradycyjnego otwarcia przez przecięcie wstęgi dokonali pani prezes spółki Medicus-Dukla Renata Krajmas i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Proboszcz dukielskiej parafii pw. św. Marii Magdaleny Stanisław Siuzdak i o. gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Dukli poświecili obiekt.

Uroczystość otwarła prezes spółki Medicus-Dukla p. Renata Krajmas, następnie głos zabrał Kazimierz Krajmas twórca, pomysłodawca przedsięwzięcia, który przywitał gości, przede wszystkim pensjonariuszy Dziennego Domu Opieki Medycznej. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zabierając głos powiedział: chciałbym bardzo pogratulować powstania tej  inwestycjw Dukli, w powiecie krośnieńskim dlatego, że w skali całego naszego województwa wydaliśmy na podobne placówki prawie 240 mln zł, a w powiecie krośnieńskim mieliśmy białą plamę…….Jeszcze raz gratuluje pp. Krajmasom, ale również panu burmistrzowi i wszystkim, którzy będą mogli skorzystać z usług tego przedsięwzięcia. Państwo Krajmasowie są ludźmi bardzo aktywnymi również i w takich społecznych obszarach działalności. Gratuluję dobrego ducha.

 Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicus – Dukla”sp. z o.o., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez zapewnienie opieki 150 osobom niesamodzielnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (90 kobiet/ 60 mężczyzn) z powiatu krośnieńskiego, w tym 34 osobom leżącym oraz min. 50% osób powyżej 65 r.ż. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2022 roku. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej im. św. Jana z Dukli znajduje się w Dukli na ul. Trakt Węgierski 16 jest otwarty dla seniorów potrzebujących dodatkowej opieki medycznej i pomocy w powrocie do zdrowia Oferowane są tu różne formy terapii i leczenia. Pacjenci pozostają pod opieka doświadczonej kadry. Podstawowe świadczenia zdrowotne realizowane w ramach opieki medycznej to: opieka pielęgniarska, w tym również edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnienia ruchowe, terapia zajęciowa, usprawnienia ruchowe, przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...

 

2020-02-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.