Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Zawadki Rymanowskiej oraz osoby zainteresowane, że w dniu 11.03.2020 r.(środa) o godz. 16:00 (II termin 16:15) w Domu Ludowym  w Zawadce Rymanowskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie związane  m.in. ze sposobem wyboru sprzedawanego drewna przez gminę Dukla.

 Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania,
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  3. Uchwalenie porządku zebrania,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przydziału drewna opałowego na potrzeby Domu Ludowego,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przydziału drewna na budowę zadaszenia na drewno opałowe oraz na podłogę w budowanej wiacie biesiadnej koło Domu Ludowego,
  6. Sprawy bieżące,
  7. Zakończenie zebrania.

 Sołtys Zawadki Rymanowskiej
Bogdan Płóciennik

2020-03-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.