Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Oddano hołd poległym podczas Operacji Dukielsko-Preszowskiej


W 75 rocznicę jednej z najkrwawszych górskich  bitew II wojny światowej, zwanej operacją dukielsko-karpacką, oddano hołd poległym.

Obchody rozpoczęły  się 5 października br. w Dukli na Cmentarzu Wojennym, gdzie spoczywają polegli podczas walk w Karpatach jesienią 1944 roku.  Gości powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Wzięli w nich  udział: duchowni kościoła rzymsko-katolickiego, grecko-katolickiego i prawosławnego,  kombatanci z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, a także przedstawiciele dyplomacji, władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, wojska, policji, straży pożarnej, mieszkańcy gminy. Uroczystość rozpoczęto wysłuchaniem hymnów państwowych Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Po modlitwie za poległych, która rozpoczął w języku polskim gwardian i kustosz Sanktuarium św. Jana z Dukli o. Tacjan Mróz, w języku czeskim przedstawicielka cerkwi czeskiej Jana Svardova, w języku ukraińskim ks. bp. Michaił Kołtun reprezentujący ks. arcybiskup metropolitę przemysko-warszawskiego  Eugeniusza Popowicza przedstawiciele władz i organizacji zabierali głos.

W imieniu Rady Powiatu Krośnieńskiego i starosty krośnieńskiego głos zabrał starosta krośnieński Jan Pelczar, który przypomniał  o walkach toczonych na ziemi dukielskiej w 1944 roku. W imieniu organizacji słowackich Pavol Sečkár przedstawiciel Rady Związku Antyfaszystowskich Bojowników. Po wysłuchaniu Apelu Pamięci przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych i kombatanckich złożyli wieńce pod pomnikiem Żołnierza. W imieniu gminy Dukla wieńce złożyli: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg i przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Mariusz Folcik. W godzinach popołudniowych dalsze rocznicowe uroczystości odbyły się w Nowosielcach.  Dzień później, 6 października, uroczyste obchody operacji karpacko – dukielskiej odbyły się  na granicy polsko-słowackiej w Barwinku, a później na Słowacji. W uroczystości w Svidniku uczestniczyła delegacja z gminy Dukla z burmistrzem Andrzejem Bytnarem na czele.

Więcej zdjęc w galerii ...

Krystyna Boczar-Różewicz

2019-10-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.