Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Nagrody dla nauczycieli


Dzień Edukacji Narodowej – to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. Święto nauczycieli to okazja, aby docenić  ich pracę i trud. To już tradycja, że z okazji "nauczycielskiego" święta nagradzani są dyrektorzy oraz wyróżniający się nauczyciele gminnych placówek oświatowych.Abyy kwalifikować się do nagrody, dyrektor oraz nauczyciel  musi spełniać kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Dukli  Nr XLIX/330/14 z dnia 27 maja 2014 r..

Zgodnie z tradycją z okazji Dnia Edukacji Narodowej na spotkaniu burmistrz Dukli Andrzej Bytnar podziękował nauczycielom za trud i zaangażowanie w codzienną pracę, składając najserdeczniejsze życzenia.

Nagrody w roku szkolnym 2018/2019 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą otrzymało 8 osób. Są to:

Pani Lucyna Gumienny  –  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Dukli,

Pan Arkadiusz Twardzik  – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej w Dukli,

Pani Małgorzata Kusiak  – nauczycielka geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli,

Pani Małgorzata Kowalewska – nauczycielka historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej w Jasionce,

Pani Marta Marszał  - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w Szkole Podstawowej w Wietrznie,

Pan Krzysztof Zajdel - nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy  w Szkole Podstawowej w Równem,

Pani Magdalena Aszlar – nauczycielka przyrody, biologii, geografii w Szkole Podstawowej w Łękach Dukielskich,

Pani Joanna Sieniawska – nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Łękach Dukielskich.

Dołączając się do życzeń w  dniu Waszego święta życzę dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

Danuta Szczurek
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

2019-10-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.