Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 3 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

         Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 139),

  b) upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na realizację projektu pn. "Gminny Klub Seniora w Dukli II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja (druk nr 140),

  c) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn."Gminny Klub Seniora w Dukli II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Priorytetu VIII Integracja społeczna (druk nr 141),

  d) wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Dukli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli (druk nr 142),

  e) zmiany uchwały własnej dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dukli, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat ( druk nr 143).

 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji 3 stycznia 2020 r. (piątek) godz.15. 30   pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-01-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.