Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zapraszamy do nowo otwartej Wypożyczalni Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego w Dukli

Gmina Dukla/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli zaprasza do udziału w projekcie  pn. „Sprzęt - dobre wsparcie” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego na okres do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
  • Bezpłatny transport sprzętu do i z miejsca zamieszkania (w przypadku braku transportu własnego).
  • Instruktaż obsługi wypożyczonego sprzętu.

DOSTĘPNY SPRZĘT TO: łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, rowery magnetyczne, materace przeciwodleżynowe rurowe, poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne do wózka inwalidzkiego, podnośniki elektryczne pacjenta, kule łokciowe dla dorosłych i dzieci, wózki inwalidzkie aluminiowe, balkoniki z regulacją wysokości.

 W PROJEKCIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ: osoby zamieszkujące gminę Dukla, zaliczane do grupy osób starsze/niesamodzielne w rozumieniu Skali Barthel, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i przedłożą zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność i okres korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego.

 REKRUTACJA DO PROJEKTU będzie prowadzona od dnia 07.01.2020 roku w sposób ciągły, przez okres realizacji projektu.

 Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Wypożyczalni i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w Wypożyczalni, Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: wypozyczalnia.dukla.pl

 Dokumenty można składać osobiście, pocztą tradycyjną, e-mailem a także przez osoby trzecie na adres Wypożyczalni.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu powinny dostarczyć: Formularz Rekrutacyjny, Zaświadczenia lekarskie, Oświadczenie o braku możliwości finansowania Sprzętu ze środków publicznych, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów rekrutacyjnych nastąpi podpisanie Deklaracji udziału w Projekcie, Umowy Użyczenia Sprzętu, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i oświadczeń Uczestnika Projektu.

 Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji udzielane są w:

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

Armii Krajowej 1, 38 – 450 Dukla
(budynek Szkoły Podstawowej w Dukli – byłe Gimnazjum)
tel. 605 050 495
e-mail: wypozyczalnia@dukla.pl
strona www: wypozyczalnia.dukla.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00

oraz

Biurze Projektu - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli

Kościuszki 4, 38-450 Dukla
tel. 13 432 91 61
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 do 31.12.2022 roku.
Całkowita wartość projektu 192 634,33 PLN
Dofinansowanie UE: 172 357,03 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 20 277,30 PLN
Wkład własny: 10 138,65 PLN

2020-01-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.